Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKASIŃSKA

Aktualność danych:

ŁUKASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 236 osób, z czego:

236

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUKASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2730. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie10 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie51 kobiet

 • małopolskie34 kobiety

 • mazowieckie39 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie25 kobiet

 • śląskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: