Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKASIŃSKI

Aktualność danych:

ŁUKASIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 218 osób, z czego:

218

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŁUKASIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2723. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKASIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubelskie7 mężczyzn

 • łódzkie49 mężczyzn

 • małopolskie32 mężczyzn

 • mazowieckie33 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie4 mężczyzn

 • pomorskie29 mężczyzn

 • śląskie17 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: