Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKASZENKO

Aktualność danych:

ŁUKASZENKO – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

25

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKASZENKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).