Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKASZEWSKA

Aktualność danych:

ŁUKASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (966 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 4618 osób, z czego:

4618

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUKASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

442. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie258 kobiet

 • kujawsko-pomorskie657 kobiet

 • lubelskie72 kobiety

 • lubuskie127 kobiet

 • łódzkie156 kobiet

 • małopolskie47 kobiet

 • mazowieckie644 kobiety

 • opolskie31 kobiet

 • podkarpackie177 kobiet

 • podlaskie38 kobiet

 • pomorskie249 kobiet

 • śląskie182 kobiety

 • świętokrzyskie44 kobiety

 • warmińsko-mazurskie277 kobiet

 • wielkopolskie966 kobiet

 • zachodniopomorskie247 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: