Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKAWIECKA

Aktualność danych:

ŁUKAWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUKAWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKAWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubuskie14 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • opolskie11 kobiet

  • śląskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: