Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKIANIUK

Aktualność danych:

ŁUKIANIUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

96

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKIANIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubelskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie52 mężczyzn, 48 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).