Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKIEWSKI

Aktualność danych:

ŁUKIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 152 osoby, z czego:

152

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŁUKIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2789. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie87 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie13 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn

  • wielkopolskie10 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).