Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKIJAŃCZUK

Aktualność danych:

ŁUKIJAŃCZUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

48

kobiet

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKIJAŃCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • mazowieckie21 mężczyzn, 18 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).