Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKJANIUK

Aktualność danych:

ŁUKJANIUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (81 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

64

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKJANIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • podlaskie43 mężczyzn, 38 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).