Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKJANOWICZ

Aktualność danych:

ŁUKJANOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

51

kobiet

49

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKJANOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).