Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKOJĆ

Aktualność danych:

ŁUKOJĆ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

59

kobiet

72

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKOJĆ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).