Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKOJKO

Aktualność danych:

ŁUKOJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 100 osób, z czego:

48

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKOJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).