Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKOMSKA

Aktualność danych:

ŁUKOMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (296 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2069 osób, z czego:

2069

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUKOMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1139. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKOMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie155 kobiet

 • kujawsko-pomorskie296 kobiet

 • lubelskie96 kobiet

 • lubuskie79 kobiet

 • łódzkie198 kobiet

 • małopolskie27 kobiet

 • mazowieckie231 kobiet

 • opolskie36 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • podlaskie8 kobiet

 • pomorskie77 kobiet

 • śląskie64 kobiety

 • świętokrzyskie106 kobiet

 • warmińsko-mazurskie49 kobiet

 • wielkopolskie273 kobiety

 • zachodniopomorskie162 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: