Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKOWIEC

Aktualność danych:

ŁUKOWIEC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

89

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKOWIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie41 mężczyzn, 36 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie15 mężczyzn, 22 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).