Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKSZA

Aktualność danych:

ŁUKSZA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (269 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 805 osób, z czego:

409

kobiet

396

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2557. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2545. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKSZA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 mężczyzn, 28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 12 kobiet

 • lubelskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubuskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • mazowieckie23 mężczyzn, 21 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • podlaskie132 mężczyzn, 137 kobiet

 • pomorskie21 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie22 mężczyzn, 27 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie58 mężczyzn, 56 kobiet

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie57 mężczyzn, 49 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: