Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUPICKA

Aktualność danych:

ŁUPICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

185

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUPICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUPICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie17 kobiet

  • podkarpackie12 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie95 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).