Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUPKOWSKA

Aktualność danych:

ŁUPKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (124 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 227 osób, z czego:

227

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUPKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2739. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUPKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie124 kobiety

  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubuskie8 kobiet

  • mazowieckie16 kobiet

  • opolskie11 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).