Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUPKOWSKI

Aktualność danych:

ŁUPKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (116 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 238 osób, z czego:

238

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŁUPKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2695. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUPKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie116 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • mazowieckie22 mężczyzn

  • opolskie18 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).