Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUSIARCZYK

Aktualność danych:

ŁUSIARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

37

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.28.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUSIARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie11 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie15 mężczyzn, 17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).