Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUSZCZEWSKA

Aktualność danych:

ŁUSZCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (134 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 443 osoby, z czego:

443

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUSZCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2523. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUSZCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 kobiet

 • kujawsko-pomorskie25 kobiet

 • lubelskie59 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie17 kobiet

 • mazowieckie134 kobiety

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie36 kobiet

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie46 kobiet

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).