Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUSZCZYNA

Aktualność danych:

ŁUSZCZYNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 162 osoby, z czego:

73

kobiety

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUSZCZYNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn

  • łódzkie23 mężczyzn, 27 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie18 mężczyzn, 10 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie18 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).