Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUSZKIEWICZ

Aktualność danych:

ŁUSZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 369 osób, z czego:

191

kobiet

178

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2763. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUSZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn, 17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie13 mężczyzn, 15 kobiet

 • łódzkie27 mężczyzn, 26 kobiet

 • małopolskie2 mężczyzn

 • mazowieckie23 mężczyzn, 29 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie19 mężczyzn, 15 kobiet

 • śląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie31 mężczyzn, 29 kobiet

 • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).