Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUSZPIŃSKI

Aktualność danych:

ŁUSZPIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŁUSZPIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUSZPIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).