Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚCIBEK

Aktualność danych:

ŚCIBEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (323 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 628 osób, z czego:

305

kobiet

323

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2661. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2618. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚCIBEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie169 mężczyzn, 154 kobiety

  • podlaskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie84 mężczyzn, 58 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: