Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚCIESZKO

Aktualność danych:

ŚCIESZKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (270 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 349 osób, z czego:

183

kobiety

166

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2775. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚCIESZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie123 mężczyzn, 147 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).