Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLÓSARZ

Aktualność danych:

ŚLÓSARZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (159 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 287 osób, z czego:

143

kobiety

144

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2797. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLÓSARZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie77 mężczyzn, 82 kobiety

  • podlaskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 14 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).