Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLĄSKA

Aktualność danych:

ŚLĄSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 257 osób, z czego:

257

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLĄSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2709. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLĄSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie21 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie23 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie19 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie107 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).