Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLĘK

Aktualność danych:

ŚLĘK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (111 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 327 osób, z czego:

163

kobiety

164

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2777. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLĘK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie32 mężczyzn, 28 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie55 mężczyzn, 56 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie34 mężczyzn, 32 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie20 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).