Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLADEWSKA

Aktualność danych:

ŚLADEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 235 osób, z czego:

235

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLADEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2731. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLADEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie13 kobiet

 • lubelskie16 kobiet

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie104 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).