Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLADKOWSKA

Aktualność danych:

ŚLADKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (41 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

119

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLADKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLADKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie12 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie24 kobiety

  • świętokrzyskie41 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).