Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLADKOWSKI

Aktualność danych:

ŚLADKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 118 osób, z czego:

118

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLADKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2823. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLADKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • lubelskie6 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie22 mężczyzn

  • świętokrzyskie53 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).