Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLADOWSKA

Aktualność danych:

ŚLADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 363 osoby, z czego:

363

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2603. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie112 kobiet

 • mazowieckie116 kobiet

 • opolskie10 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie35 kobiet

 • warmińsko-mazurskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).