Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLADOWSKI

Aktualność danych:

ŚLADOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (113 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 359 osób, z czego:

2

kobiety

357

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLADOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2584. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLADOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie19 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie113 mężczyzn

 • mazowieckie103 mężczyzn

 • opolskie7 mężczyzn

 • podlaskie5 mężczyzn

 • pomorskie5 mężczyzn

 • śląskie36 mężczyzn

 • świętokrzyskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie38 mężczyzn

 • wielkopolskie2 mężczyzn

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).