Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLANDA

Aktualność danych:

ŚLANDA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 165 osób, z czego:

89

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLANDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie54 mężczyzn, 56 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).