Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLASKA

Aktualność danych:

ŚLASKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (149 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 419 osób, z czego:

419

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLASKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2547. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLASKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie8 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie12 kobiet

 • łódzkie27 kobiet

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie149 kobiet

 • podkarpackie9 kobiet

 • podlaskie9 kobiet

 • pomorskie23 kobiety

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie11 kobiet

 • warmińsko-mazurskie18 kobiet

 • wielkopolskie25 kobiet

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: