Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLAWSKA

Aktualność danych:

ŚLAWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 300 osób, z czego:

300

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2666. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie101 kobiet

 • małopolskie23 kobiety

 • mazowieckie16 kobiet

 • podkarpackie41 kobiet

 • śląskie14 kobiet

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • wielkopolskie24 kobiety

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).