Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEDZIŃSKA

Aktualność danych:

ŚLEDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 587 osób, z czego:

587

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLEDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2379. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie41 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie71 kobiet

 • małopolskie29 kobiet

 • mazowieckie94 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie26 kobiet

 • śląskie58 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie74 kobiety

 • zachodniopomorskie31 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: