Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEDZIANOWSKA

Aktualność danych:

ŚLEDZIANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 65 osób, z czego:

65

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLEDZIANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEDZIANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 kobiet

  • mazowieckie12 kobiet

  • podkarpackie6 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).