Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEDZIEWSKA

Aktualność danych:

ŚLEDZIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (333 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 730 osób, z czego:

730

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLEDZIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2236. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEDZIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie333 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie148 kobiet

 • pomorskie25 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie55 kobiet

 • wielkopolskie17 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).