Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEDZIKOWSKI

Aktualność danych:

ŚLEDZIKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 91 osób, z czego:

91

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLEDZIKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEDZIKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie25 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie16 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).