Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEFARSKA

Aktualność danych:

ŚLEFARSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

185

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLEFARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEFARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • lubuskie26 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie12 kobiet

  • świętokrzyskie86 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).