Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEPECKI

Aktualność danych:

ŚLEPECKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 219 osób, z czego:

219

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLEPECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2722. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEPECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie45 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn

 • lubelskie17 mężczyzn

 • łódzkie32 mężczyzn

 • małopolskie7 mężczyzn

 • mazowieckie9 mężczyzn

 • opolskie17 mężczyzn

 • podkarpackie25 mężczyzn

 • pomorskie5 mężczyzn

 • śląskie14 mężczyzn

 • wielkopolskie10 mężczyzn

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).