Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEPKO

Aktualność danych:

ŚLEPKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

78

kobiet

95

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2846. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEPKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie49 mężczyzn, 36 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).