Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEPOWROŃSKA

Aktualność danych:

ŚLEPOWROŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (253 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 366 osób, z czego:

366

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLEPOWROŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2600. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEPOWROŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubelskie8 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie253 kobiety

  • podlaskie22 kobiety

  • pomorskie21 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).