Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEPOWROŃSKI

Aktualność danych:

ŚLEPOWROŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (226 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 340 osób, z czego:

340

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLEPOWROŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2601. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEPOWROŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubelskie6 mężczyzn

  • mazowieckie226 mężczyzn

  • podlaskie27 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie21 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).