Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLESIŃSKA

Aktualność danych:

ŚLESIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 432 osoby, z czego:

432

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLESIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2534. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLESIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie54 kobiety

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie11 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • mazowieckie98 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie27 kobiet

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie38 kobiet

 • wielkopolskie62 kobiety

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).