Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLESICKA

Aktualność danych:

ŚLESICKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (205 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 344 osoby, z czego:

344

kobiety

Męska forma nazwiska to ŚLESICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2622. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLESICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie205 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie36 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).