Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLESICKI

Aktualność danych:

ŚLESICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (220 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 359 osób, z czego:

2

kobiety

357

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŚLESICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2584. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLESICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

 • lubuskie7 mężczyzn

 • małopolskie5 mężczyzn

 • mazowieckie220 mężczyzn

 • podlaskie2 mężczyzn

 • pomorskie10 mężczyzn

 • śląskie7 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie48 mężczyzn

 • wielkopolskie21 mężczyzn

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).