Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLESZYŃSKA

Aktualność danych:

ŚLESZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (191 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 477 osób, z czego:

477

kobiet

Męska forma nazwiska to ŚLESZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2489. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLESZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie108 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • podlaskie191 kobiet

 • pomorskie32 kobiety

 • śląskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie25 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).