Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŚLEZIONA

Aktualność danych:

ŚLEZIONA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (328 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 423 osoby, z czego:

224

kobiety

199

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2742. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŚLEZIONA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie156 mężczyzn, 172 kobiety

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: